Phần mềm quản lý nha khoa

Hotline 24/7 0942116117

phần mềm quản lý nha khoa

Edental

Phiên bản online

Phiên bản online

Giá: 5.000.000 VNĐ + Phí lưu trữ

Không cần cài đặt

Quản lý và làm việc mọi nơi, mọi lúc

Phiên bản offline

Phiên bản offline

Giá trọn gói: 5.000.000 VNĐ

Sử dụng vĩnh viễn

Bảo hành vĩnh viễn

Phần mềm quản lý nha khoa

Phần mềm EDental được thiết kế trên ngôn ngữ mạnh nhất, cơ sở dữ liệu người dùng cho phép người quản lý theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân của mình như: thông tin bệnh nhân, quá trình điều trị, tiểu sử bệnh, quản lý lịch hẹn, quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật,...

Ngôn ngữ  mạnh nhất

Phần mềm EDental được thiết kế trên ngôn ngữ mạnh nhất, cơ sở dữ liệu người dùng cho phép người quản lý theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân của mình như: thông tin bệnh nhân, quá trình điều trị, tiểu sử bệnh, quản lý lịch hẹn, quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật,...

Ngôn ngữ  chất nhất

Phần mềm EDental được thiết kế trên ngôn ngữ mạnh nhất, cơ sở dữ liệu người dùng cho phép người quản lý theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân của mình như: thông tin bệnh nhân, quá trình điều trị, tiểu sử bệnh, quản lý lịch hẹn, quản lý bác sĩ thực hiện thủ thuật,...

Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý Nha khoa 24/7

Mobile/zalo 0942116117